Genel Bilgiler

TARİHÇE
 
Biyoloji Bölümü, 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak eğitim-öğretime başlayan bölümümüz, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim-öğretime halen devam etmektedir. Lisans programına her yıl yaklaşık 15-20 öğrenci kabul edilir. Lisans programının eğitim süresi dört yıldır. Bölümde Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji ve Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı olmak üzere 4 ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümde 5 Profesör, 4 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüzde 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren Yüksek Lisans, 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren ise Doktora eğitimi yapılmaktadır.
 
İSTİHDAM OLANAKLARI
 
Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversite, devlet ve özel hastanelerde, sağlık birimlerinde (laboratuarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezleri vb.) biyolog ya da teknisyen olarak, kimya, veterinerlik, ziraat ve biyoteknoloji alanlarında, Çevre-Orman, Tarım, Turizm Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, gıda sanayiinde, tıbbi ve tarımsal ilaç sanayiinde, ilaç pazarlamada, Milli parklarda, Araştırma Geliştirme’de (Ar-Ge), üretim, kalite kontrol, kalite güvence ve satış pazarlamada, turizm tesisleri, Adli Tıp Enstitüsü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü, Su Ürünleri Enstitüsü, TÜBİTAK, DPT, DSİ ve Belediyelerde araştırmacı veya uzman olarak istihdam edilebilirler. Öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. Öğrenci laboratuarlarında en yeni teknoloji ile öğrencilerini eğitmeye çalışır. İstekli ve başarılı bazı öğrencilerine araştırma laboratuarlarında araştırmalara katılma imkânı sunarak, öğrencilerini lisansüstü çalışma yapmaya yönlendirip, akademik kariyer yaparak ve akademisyen olarak hayatlarını kazanmalarını teşvik etmektedir.

BÖLÜM OLANAKLARI
 
Bölüm öğrencileri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’nün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bölümde teknik donanımlı 80 kişilik 4 sınıf, 36’şar kişilik 3 öğrenci laboratuvarı (Botanik, Zooloji ve Moleküler) bulunmaktadır. Bölüm çalışanlarının araştırma alanları biyolojik bilimlerde geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Araştırma alanlarının uygulamaları genel biyoloji, zooloji, botanik, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji ve ilgili yan dallarında gerçekleştirilmektedir. Bölüm bilimsel eğitim ve araştırmalarda kullanılmak üzere Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarı, Botanik Araştırma Laboratuvarı, Zooloji Araştırma Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı, Biyoteknoloji Laboratuvarı, Sterilizasyon Odası ve Herbaryuma sahiptir. Öğrenciler bölümde yürütülen Tübitak destekli projelerde bursiyer olarak yer alabilmektedirler. Ayrıca kısmi zamanlı olarak bölüm laboratuarlarında çalışma imkanları mevcuttur.